logo
UKR RUS ENG

Aудиторська компанія Украудит — професіонал з надання бухгалтерських та аудиторських послуг

Колектив Компанії

Про Компанію

Компанія УКРАУДИТ включена до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за №225 та спеціалізується в наданні аудиторських, бухгалтерських та консультаційних послуг для підприємств всіх форм власності та банків.

Украудит засновано в 1993 році. Наші провідні спеціалісти мають великий досвід аудиторської роботи, в тому числі у міжнародних аудиторських фірмах, та щороку проходять обов'язкове підвищення кваліфікації.

В своїй роботі Компанія дотримується Міжнародних стандартів аудиту та професійної етики. В Компанії запроваджена система контролю якості аудиторських послуг. Відповідальність Компанії застрахована.

Аудиторскі послуги

Наша Компанія надає аудиторські послуги підприємствам усіх форм власності, зареєстрованим в Україні. У Компанії постійно вдосконалюються програми аудиту, які забезпечують перевірку всіх суттєвих аспектів діяльності підприємств та їх фінансової звітності. Графік аудиту складається таким чином, щоб забезпечити присутність аудиторів при проведенні річної інвентаризації, своєчасно отримати інші аудиторські докази і в зручні для клієнта строки надати проект аудиторського висновку та іншу інформацію.

За результатами аудиту Компанія надає аудиторський висновок відповідно до МСА та лист рекомендацій, в яким повідомляє керівництво клієнта, або його власника, про виявлені помилки чи інші недоліки та надає рекомендації щодо їх усунення.

У разі, коли це вимагається законодавством, до аудиторського висновку може бути включений додатковий розділ, в якому викладається інформація, визначена регуляторними органами.

Супутні послуги

  • Бухгалтерські послуги;
  • Консультаційні послуги;
  • Трансформація фінансової звітності, консультації з питань застосування МСФЗ.

Ми надаємо послуги з ведення бухгалтерського та податкового обліку для малих та середніх підприємств. Умови договору на бухгалтерське обслуговування передбачають вартість послуг за період (місяць), перелік документів та строки їх подання до аудиторської фірми, строки обробки документів та складання звітів, а також передбачають матеріальну відповідальність нашої Компанії за збитки, які можуть виникнути у клієнта з нашої вини.

Компанія надає консультаційні послуги з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності за П(С)БО та МСФЗ.

Окремим напрямком діяльності є консультування клієнтів з питань ведення обліку в середовищі комп’ютерних інформаційних систем, зокрема 1С Підприємство. Ми маємо власні розробки у сфері автоматизації однотипних облікових операцій, наприклад формування щомісячних рахунків, вивід облікових даних на паперові або інші носії, завантаження курсів валют і т.п.

З 2012 року публічні акціонерні товариства зобов’язані подавати фінансову звітність відповідно до МСФО, однак у зв’язку з браком кваліфікованих кадрів у підприємств часто виникають проблеми з підготовкою цієї звітності. Ми надаємо консультації з питань складання такої звітності, або приймаємо на себе виконання завдання з підготовки такої звітності для підприємств.

До Ваших послуг Компанія досвідчених професіоналів з новими підходами.