logo
UKR RUS ENG

Бухгалтерські послуги для малого та середього бізнесу, складання фінансових звітів.

Бухгалтерські послуги

Ведення обліку, бухгалтерський аутсорсинг, бухгалтерські консультації, та інші питання щодо бухобліку

Бухгалтерські послуги надаються на підставі відповідного договору, в якому визначено, що аудиторська фірма - виконавець - бере на себе зобов’язання по веденню бухгалтерського обліку та складанню проектів фінансової, податкової та іншої звітності на підставі первинних документів, наданих клієнтом. Виконавець також, на підставі первинних документів (табелів, наказів, штатного розкладу), проводить нарахування заробітної плати та готує проекти розрахункових та платіжних документів. Під терміном «проекти» слід розуміти друковані за стандартними формами документи або звіти, які не підписані посадовими особами підприємства-замовника. По закінченні кожного року клієнту передаються у впорядкованому вигляді (зброшуровані, та в окремих випадках з реєстром) первинні документи, які оброблялись виконавцем, а також облікові реєстри в друкованому вигляді. Аудитор також, в межах своєї компетенції та відповідно до предмету договору, може надавати консультації з поточної діяльності підприємства.

    На відміну від найманого бухгалтера, наша Компанія несе матеріальну відповідальність за якість своєї роботи та за збитки у клієнта, що можуть виникнути з нашої вини.

Компанія не буває у відпустці чи на лікарняному. Ми готові працювати для Вас 5 днів на тиждень та 8 годин на добу, а можливо й більше. У випадку необхідності у нас завжди є можливість залучити додатковий персонал для виконання термінових завдань, без додаткових затрат з Вашої сторони.

Утримання професіонала високого класу не завжди вигідно для невеликих фірм, а залучення недосвідченого фахівця може позначитися на якості його послуг та призвести до серйозних проблем для підприємства. А в окремих випадках помилки створюються навмисно, з метою витягання незаконного прибутку. Аудиторська компанія може прийняти на себе виконання і інших функцій, як то подання звітності до державних органів, спілкування з контролюючими органами під час проведення перевірок, підготовку фінансових звітів іншими мовами та у форматах, визначених замовником, та інше.

Інші послуги

Трансформація фінансової звітності, складання відповідних фінансових звітів, оглядові перевірки

Іншим видом послуг є оглядові перевірки, наприклад, коли одне підприємство має намір придбати або інвестувати кошти в інше підприємство або банк. У ході таких перевірок аудитори аналізують всі статті балансу та забалансові зобов’язання об’єкта інвестування, ефективність використання ресурсів, та потенційні ризики, в результаті чого наш клієнт отримує можливість оцінити доцільність та очікувану ефективність інвестицій.

Оглядові перевірки можуть проводитись також і з інших питань, що пов’язані з фінансовою чи управлінською інформацією.

У ряді випадків у підприємців виникає потреба оцінити перспективи розвитку бізнесу, ефективність очікуваних інвестицій, розрахувати можливість повернення кредитів та інших залучених коштів. Для цього ми пропонуємо послуги по складанню бізнес-планів, фінансовому моделюванню бізнес-процесів та схем обігу грошових потоків.

Ми надаємо послуги у сфері інтеграції облікових даних багато­філіальних підприємств та складання консолідованих оперативно-фінансових звітів.

Компанія Украудит володіє методикою та має досвід трансформації фінансової звітності українських підприємств до міжнародних стандартів фінансової звітності, постановки бухгалтерського обліку згідно вимог МСФЗ та складання відповідних фінансових звітів для іноземних підприємств, включаючи офшорні компанії.

Ми надаємо консультації з питань застосування МСФЗ, зокрема, розробка облікової політики за МСФЗ, включаючи МСФЗ 9, методики та моделі дисконтування фінансових потоків (позик, кредитів, орендних платежів), амортизації дисконту, з прикладами бухгалтерських проводок, консультації з пристосування плану рахунків підприємств до вимог МСФЗ, методики оцінки ризиків за фінансовими інструментами. Ми знаємо, як автоматизувати облік фінансових інструментів в облікових програмах. Вести облік за МСФО може бути легко!

Ми любимо наших клієнтів та раді працювати для Вас.